Wedding of  Linh & Khánh

Không chỉ là người yêu, Linh và Khánh còn là bạn học từ hồi mẫu giáo. Cả hai đã cùng nhau đi qua một quãng đường rất dài.